Aggersund Bådelaug

Aggersund Bådelaugs bestyrelse

Formand & Sekretær:
Bjarne Christiansen 20853192

Næstformand:
Regnar Sørensen 60476858

Kasserer:
Gudrun Støvring 61391243

Medlem:
Tommy Larsen 21333841

Medlem:
Hanne D. Larsen 21333835

Suppleant Syd:
Jan Ørum Pedersen 35142073

Suppleant Nord:
Steen Støvring 42180302

Revisorer:
Dan Kristensen 22660408
Else Marie Binderup 22203581