Aggersunds historie

Luftfoto af Aggersund Havn, hvor udskibningsbroen for raltransporterne fra Jammerbugten ses til venstre. Til højre Chr. Olesens foderstofforretning og Han Herreders Tømmerhandel. Bunkeren, der siden tjente som sokkel for Chr. Olesens kornsilo, ses mellem de to virksomheder. I øvrigt illustrerer billedet tydeligt, hvor stort et areal der blev fyldt op for at etablere tilkørsel til broen, der blev indviet i 1942.

Aggersundbroens 75 års jubilæum

Se den nye film omkring Aggersund