Aggersund Vandværk

Aggersund vandværk er et andelsselskab.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværket er et distributionsselskab, som aftager vand fra vandselskabet Bonderup.

Bestyrelsen består af.

Formand:

Henrik Frandsen…. Aggersborg.

Bjarne Jensen …..Aggersund.

Martin Bihlet Albrektsen  Manstrup.

Henrik Smith…… ..Manstrup.

Administration:
JAMMERBUGT FORSYNING A/S
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 99 20
administration@jfas.dk

Takstblad  –  Vedtægter  –  Vandanalyse