Borgerforening

Formålsparegraf for
Aggersund og Omegns Borgerforening

§ 2. Foreningens formål er at forestå og tage initiativer til arrangementer, underholdning af enhver art, bevarelse af Aggersund som en levende landsby, medvirke til afholdelse af aktiviteter til gavn for Aktivitetshuset, og hvad bestyrelsen ellers finder relevant for Aggersund og Omegns borgere. 

Vedtægter for Borgerforeningen>>>>

Tilføjelse til vedtægter vedtaget på Generalforsamling i 2023

Vikingemarked
Kontingent

Du kan indbetale din kontingen på flere måder.

Du kan indsætte på Borgerforeningens konto som er

9101 – 2010021513

Mobil Pay 487505

eller du kan betale til en fra bestyrelsen.

HUSSTAND       100. KR.

PERSONLIGT      60. KR.

FIRMA               125. KR.

Venlig hilsen bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

Bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

Formand Mads Krarup Nielsen
Krøldrupvej 2 Aggersund
98221107/20455012  
Mail: krarup@aggersund.dk

Næstformand 
Lars Jensen 
Aggersborgvej   Aggersund
Mobil: 40791593
Mail: lmsmjensen@outlook

Kasserer
Heine Eilsten
Aggersborgvej 88
Mobil: 25662604
Mail: heine-eilsten@hotmail.dk

Kontaktperson til Baadelauget
Poul Jørgen Binderup
Gl. Færgevej
Mobil: 30683845
pj.binderup@hotmail.com

Medlem
Frank Røntved 
Over Aggersund 14  Aggersund
Mobil: 30446404
 frank.r.olesen09@gmail.com

Anders Hundahl Vikinge håndværkertræf
Thorupvej 66 Aggersund
Mobil 26791276
hundahl@aggersund.dk

Nina Jørgensen Sekretær
Aggersborgvej Aggersund
Mobil: 40178252
mail: ninaogorla@hotmail.com