Borgerforening

Formålsparegraf for
Aggersund og Omegns Borgerforening

§ 2. Foreningens formål er at forestå og tage initiativer til arrangementer, underholdning af enhver art, bevarelse af Aggersund som en levende landsby, medvirke til afholdelse af aktiviteter til gavn for Aktivitetshuset, og hvad bestyrelsen ellers finder relevant for Aggersund og Omegns borgere. 

Vedtægter for Borgerforeningen>>>>

Vikingemarked
Kontingent

Du kan indbetale din kontingen på flere måder.

Du kan indsætte på Borgerforeningens konto som er

9101 – 2010021513

Mobil Pay 487505

eller du kan betale til en fra bestyrelsen.

HUSSTAND       100. KR.

PERSONLIGT      60. KR.

FIRMA               125. KR.

Venlig hilsen bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

Bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

Formand Mads Krarup Nielsen
Krøldrupvej 2 Aggersund
98221107/20455012  
Mail: krarup@aggersund.dk

Næstformand Anders Hundahl
Thorupvej 66 Aggersund
98221279 / 26791279
Mail:
hundahl@aggersund.dk  

Kasserer: Heine Eilsten
Aggersborgvej 88
Mobil: 25662604
Mail: heine-eilsten@hotmail.dk

Sekretær: Marianne Agoufan 
Brogade 9 Aggersund
Mobil:  23255636
Mail: ananasvej63@hotmail.com

Sekretær assistent
Frank Røntved 
Over Aggersund 14  Aggersund
Mobil: 30446404
 frank.r.olesen09@gmail.com

Lars Jensen 
Aggersborgvej   Aggersund
Mobil: 40791593
Mail: lmsmjensen@outlook.dk

Torben Kjærgaard Jensen
Ullerupvej 34 Aggersund
Mobil: 40 53 13 65
torbenkjensen34@gmail.com